Zonebeheer

Alcedo voert voor verschillende industrieterreinen het zonebeheer uit. Daartoe worden de geluidsmodellen van de verschillende bedrijven verwerkt in één totaal zonebeheermodel.

[vision_notification style=”warning” font_size=”12px” closeable=”false”] Het is belangrijk dat de adviseurs van de bedrijven werken met dezelfde gegevens als de zonebeheerder. Daarmee kan discussie over de resultaten van de geluidsmodellen worden voorkomen. Daarom worden de basisgegevens voor de geluidsmodellen op deze website aangeboden. De adviseurs kunnen deze downloaden en gebruiken voor het akoestisch onderzoek. Indien géén gebruik wordt gemaakt van (een actuele versie van) de hier aangeboden gegevens, kan het onderzoek worden geweigerd. [/vision_notification] [vision_divider style=”hr-solid”]