Bouwfysica

Met het bouwen wordt gestreefd naar een behaaglijke en gezonde werk- en leefomgeving. Daarbij zijn vele partijen betrokken. De bouwfysicus heeft als intermediair tussen de projectontwikkelaar, architect, de installateur en de overige adviseurs een belangrijk rol. In de ontwerpfase door het signaleren en aandragen van alternatieven voor de akoestische, licht-, vocht- en warmtetechnische knelpunten. Bij het definitieve ontwerp en bij de uitvoering door het oplossen van de bouwfysische vraagstukken.

Bij het opstarten van een project zal, voor zover nog niet aanwezig, in overleg en op basis van het Bouwbesluit het programma van eisen worden opgesteld. In de ontwerpfase en in de definitieve fase wordt het ontwerp hieraan getoetst. Dit is belangrijk omdat in de ontwerpfase het doorvoeren van wijzigingen nog relatief eenvoudig is.