Brandveiligheid

Met brandbeveiliging van gebouwen wordt zowel de veiligheid tijdens als de beheersbaarheid van een brand bedoeld. Veiligheid van de gebruikers van het gebouw en de brandweer bij blussen en eventuele ontruiming. Beheersbaarheid van de brand om materiële schade en milieuschade zoveel mogelijk te beperken. Om deze doelen voor elk gebouw te bereiken zijn deze vertaald in de bouw- en regelgeving. In Nederland betreft het met name het Bouwbesluit, maar ook in de Wet milieubeheer zijn diverse voorschriften met betrekking tot brandveiligheid opgenomen.

Om vanuit de regelgeving tot een goed en brandveilig ontwerp te komen, staan wij de ontwikkelaar en de ontwerper bij en denken wij mee in oplossingen. Tevens leveren wij maatwerkadvies indien het ontwerp niet past binnen de kaders van de regelgeving. De adviseurs van Alcedo hebben ruime ervaring in het opstellen van diverse brandveiligheidsconcepten.