Milieu

In een klein, dichtbevolkt land als Nederland moeten we zuinig zijn op de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarvoor wordt het liefst een zo groot mogelijke afstand tussen de hinderveroorzakende activiteiten en de woon- en recreatiegebieden gehouden. Juist in Nederland, waar de beschikbare ruimte maar gering is, lukt dat lang niet altijd. Er is steeds meer vraag naar bedrijfsterreinen en wegen, terwijl ook de roep om rust en een gezonde omgeving groot is. Zonder een zorgvuldige planning kan dit al snel tot conflicten leiden.

Alcedo kan u van dienst zijn op het snijvlak van wat kan en mag. Daarbij verliezen we nooit het eigenlijke doel uit het oog: het zorgen voor een zo goed mogelijke omgevingskwaliteit.