Trillingen

Schade aan bouwwerken kan door verschillende omstandigheden optreden, bijvoorbeeld door verkeerspassages, bouw- of sloopwerkzaamheden. Of er een reële kans op schade aanwezig is, is afhankelijk van het soort trilling, de trillingssterkte en de bouwwijze en bouwkundige staat van het bouwwerk.

In Nederland is er tot op heden geen wetgeving waarin schade door trillingen is geregeld. Daarom wordt vaak teruggevallen op de SBR-richtlijn deel A ‘Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, 2002′. De adviseurs van Alcedo hebben ruime ervaring in het opstellen van trillingsprognoses en monitoringsplannen en het uitvoeren van trillingsmetingen. Hiermee wordt schade zoveel als mogelijk voorkomen.

Een ander aspect is de hinder die als gevolg van diverse soorten trillingsbronnen kan ontstaan. In de SBR-richtlijn deel B ‘hinder voor personen in gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, 2002′ ligt vast hoe eventuele hinder getoetst dient te worden. Vanaf 1 april 2012 is deze richtlijn ook in het Bouwbesluit opgenomen, zodat bij bouw- en sloopwerkzaamheden hier rekening mee gehouden dient te worden.