Wie is Alcedo?

Prettig kunnen wonen, werken en recreëren is onze uitdaging.

In een dichtbevolkt land wordt dat steeds lastiger. Er dient telkens een zorgvuldige afweging te worden gemaakt om de leefbaarheid in onze woon- en werkomgeving op een aanvaardbaar niveau te houden. De adviseurs van Alcedo zijn thuis op het gebied van wat mag en moet. Vanuit de disciplines geluid, trillingen, bouwlawaai, bouwmonitoring, brandveiligheid, bouwfysica en milieu worden bedrijven, gemeenten, provincies, ministeries en semi-overheden geadviseerd. Alcedo beheerst zowel de technische, organisatorische als juridische aspecten van het proces tussen plan en oplevering.

De advisering wordt vanuit ons kantoor te Holten of op locatie verzorgd door een hecht team van adviseurs dat goed op elkaar is ingespeeld. De adviseurs en medewerkers hebben ieder minimaal één uitgesproken specialisme, maar zijn ook op hoofdlijnen thuis op de andere vakgebieden. Daardoor kan altijd een integraal advies worden gegeven en wordt tunnelvisie-advisering voorkomen.

Bij de advisering wordt de filosofie gehanteerd dat de opdrachtgever zoveel als mogelijk het werk uit handen wordt genomen. Waar nodig en mogelijk nemen wij het stokje over en zorgen ervoor dat de juiste gegevens bij de juiste instanties terecht komen.