Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Als sprake is van een dove gevel bij een woning, dan zijn de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder niet van toepassing. Dat klinkt mooi, maar er zijn ook keerzijden. Zo vormen dove gevels een forse inperking van het gebruiksgemak van de woning. Architecten hebben vaak grote moeite om een fatsoenlijk ontwerp te maken met dove gevels.

Over dit onderwerp schreef Erik Willighagen een artikel dat is gepubliceerd op geluidnieuws.nl. Een artikel waarin wordt voorgesteld om in het vervolg geen dove gevels, maar gevels met gevoel te gebruiken.

Het artikel kan hier worden gedownload.