Alcedo heeft de Belangenvereniging Bathmen ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve geluidsmaatregelen. Innovatieve geluidsmaatregelen die de continue overlast vanwege het verkeer op de A1 moeten verminderen. De maatregelen bestaan uit een slimme stapeling van maatregelen bestaande uit een geluidsreducerend wegdek, verhoogd geplaatste diffractoren in de middenberm, een geluidswal met zonnecollectoren, diffractoren op de geluidswal. Alles wordt fraai landschappelijk ingepast.

Het ontwerp heeft op 9 november de Gouden Decibel Award gewonnen! De Gouden Decibel is een initiatief van Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder in samenwerking met het Nederlands Akoestisch Genootschap, de Vereniging van Milieuprofessionals en NLingenieurs.

De vakjury was zeer lovend over het plan:

De winnaar van de Gouden Decibel is de Belangenvereniging Bathmen, enerzijds vanwege de combinatie van innovatieve toepassingen in een geluidwal (diffractor en zonnecellen) en anderzijds vanwege de positieve houding van de actiegroep die zelf met een oplossing komt voor hun probleem en op samenwerking is gericht. Daarnaast heeft de groep in samenwerking met Rijkswaterstaat een uitstekende presentatie in de vorm van een animatiefilm en artist impressions geproduceerd.

De Belangenvereniging en Alcedo zijn blij met deze erkenning. Een erkenning die ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen. In ieder geval worden binnenkort langdurige geluidsmetingen uitgevoerd. Dit is een prijs die is verbonden aan het winnen van de Award, aangeboden door Sensornet.

Meer informatie over de geluidsmaatregelen is te vinden op http://www.a1bathmen.nl/.