Nieuws
Adviseur

Monitoring

Op de bouw willen je collega’s hun handen vrijhouden voor het werk dat voor hen echt belangrijk is: slopen en bouwen! De dreigingen op het gebied van bijvoorbeeld trillingen, geluid, deformaties en grondwaterstanden houden wij ondertussen scherp in de gaten. Met moderne, vaak onbemande, meetapparatuur, kijken we continu mee wat er op en rond de bouw gebeurt. Zodra er enig risico ontstaat, wordt de verantwoordelijke op locatie automatisch gealarmeerd, bijvoorbeeld via een sms-bericht. In ons monitoringsplan, leggen we vooraf vast hoe we jou en je collega’s precies gaan ontzorgen, aan welke normen we ons houden, welke parameters we meten en met wie we communiceren. Zo ben jij volledig op de hoogte en ziet iedereen dat we grip op de risico’s hebben.