Nieuws
Adviseur

Trillingen

Afhankelijk van het trillingssoort, de trillingssterkte en de bouwkundige staat van de omliggende bouwwerken, kunnen trillingen van bouw- of sloopwerkzaamheden schade en hinder veroorzaken. De normen hiervoor zijn vastgelegd in de SBR-richtlijnen. Met trillingsprognoses vooraf en nauwkeurige trillingsmetingen tijdens de werkzaamheden, houden we grip op de trillingen en beperken we schade en vertraging samen tot een minimum. Een hele zorg minder!