Nieuws
Adviseur
Productblad

Bouwakoestiek

Vooral als verschillende functies als muziek, vergaderen, onderwijs, kinderopvang of wonen samenkomen in één multifunctioneel gebouw, is het van belang om de geluidsaspecten doordacht te plannen. Met degelijke geluidsprognoses en metingen van bijvoorbeeld de geluidswering van de gevels, luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie en nagalmtijd, kunnen we de situatie in je gebouw inzichtelijk maken en kunnen we proactief meedenken over geschikte akoestische oplossingen. Zowel bij nieuwbouw als renovatie houden we de wettelijke akoestische eisen daarbij scherp in het vizier.