Nieuws
Adviseur

Bouwbesluittoetsing

Wij vinden het mooi om complexe zaken, zoals de bouwregelgeving voor je om te zetten in praktische feiten waarmee je wat kunt. Zo geldt dat ook voor het Bouwbesluitrapport waarin we zaken als bijvoorbeeld brandveiligheid, daglichttoetreding en de energiezuinigheid van je project helder onder elkaar vastleggen. Het overzichtelijk document dat je vervolgens van ons ontvangt, kun je gebruiken bij het aanvragen van je omgevingsvergunning.