Nieuws
Adviseur

Brandveiligheid

Brand willen we uiteraard voorkomen. Maar áls er brand is, willen we het vuur en de rook zo snel mogelijk onder controle hebben. De regels in het Bouwbesluit en de Wet milieubeheer zijn daarvoor goede richtlijnen. Met diepgaande kennis van beide regelgevingen, denken we graag proactief met je mee tijdens het ontwerpen van je gebouw. Zo komen we samen efficiënt tot een veilig resultaat dat voldoet aan de regelgeving. Bovendien helpt onze kennis van de wetgeving en bouwmethodieken bij het vinden van veilige alternatieve gelijkwaardige oplossingen als je ontwerp niet precies past binnen de strikte kaders.