Nieuws
Adviseur

Geluidskartering

Als overheid wil je graag weten waar het rustig is en waar nog veel lawaai aanwezig is. Daarmee kunnen effectieve plannen worden gemaakt om de lawaaiplekken aan te pakken. Alles om te zorgen voor een prettige omgeving. De specialisten van Alcedo zijn bedreven in het in beeld brengen van geluid. Daarvoor maken we driedimensionale geluidsmodellen waarmee we met duidelijke gekleurde contouren exact kunnen aangeven waar de knelpunten liggen. Ook denken we mee over korte en lange termijn maatregelen. Geen onzinmaatregelen om net te voldoen aan het wettelijke regeltje, maar maatregelen die echt iets doen. Die echt leiden tot lagere geluidsbelastingen en minder hinder.