Nieuws
Adviseur

Milieuplanologie

Als je werkt aan een nieuw plan voor woningen, wegen of bedrijven, dan is het goed om integraal te kijken. Je kijkt welke effecten het plan op de omgeving heeft, maar ook welke effecten de omgeving op het plan heeft. Zorgt de nieuwe woonwijk er bijvoorbeeld voor dat het naastgelegen bedrijf niet meer kan opereren? Dan kun je daar beter vooraf inzicht in krijgen. Wij kunnen je daarmee helpen door een milieuplanologisch onderzoek uit te voeren. Daarbij verkennen we in een heel vroeg stadium al of er ‘botsingen’ kunnen ontstaan vanuit onder andere geluid, veiligheid, stank, stof en andere factoren.