Nieuws
Adviseur

Veiligheid

We leven in een druk land. Woningen, bedrijven en wegen liggen allemaal dicht bij elkaar. Soms heb je daar hinder van, maar soms is het ook gevaarlijk. Het is bijvoorbeeld niet handig om een woning bovenop een grote gasleiding te bouwen. Onze adviseurs controleren bij nieuwe plannen of er veiligheidsrisico’s zijn. Als deze er zijn, kijken we samen hoe we hiermee omgaan. Zodat een veilig plan wordt ontworpen en risico’s worden vermeden.