Nieuws
Adviseur

Zonebeheer

Lawaaimakers als wegen en bedrijven worden zo veel mogelijk gescheiden van woningen. Het creëren van geluidszones rond industrieterreinen is daar een onderdeel van. Voor verschillende gemeenten, beheert Alcedo deze zones. Een belangrijke rol die we serieus nemen! Onze geluidsspecialisten berekenen de geluidsuitstraling van alle bedrijven en adviseren de gemeente bij vergunningsaanvragen en meldingen en het behandelen van klachten. Met efficiënte zonebeheerplannen zorgen we ervoor dat er ruimte is voor de bedrijven om te kunnen ondernemen. Gelijktijdig houden we ook het woon- en leefklimaat van de omwonenden in de gaten.

Ook voor onze collega adviseurs maken we het gemakkelijk. Via onze download-pagina kunnen ze de instructies en rekenmodellen downloaden, zodat hun onderzoeken en onze toetsing keurig op elkaar zijn afgestemd.