Om de Amsterdamse havenregio met haar internationale allure te behouden wordt de zeesluis IJmuiden vernieuwd. Hierdoor kunnen de steeds groter wordende zeeschepen via de Noordzee het Noordzeekanaal bereiken en vice versa. De verwachting is dat de zeesluis in het najaar van 2019 gereed is.

Alcedo is voor het onderdeel bouwlawaai betrokken bij dit prestigieuze project.