Bij een attractiepark als de Efteling staan de ontwikkelingen nooit stil. Er worden met regelmaat nieuwe attracties gerealiseerd. Daarmee blijft de Efteling een publiekstrekker van de eerste orde. Al deze activiteiten hebben natuurlijk ook hun consequenties voor de omgeving van het attractiepark. Alcedo is al vele jaren als huisadviseur betrokken bij de geluids- en luchtkwaliteitsaspecten van de ontwikkelingen bij de Efteling. Zo dragen wij bij aan een soepel verloop van vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen terwijl ook de belangen van de omwonenden niet uit het oog worden verloren