In Vianen wordt het educatief plein “De Hagen” gerealiseerd. Het betreft een multifunctionele accommodatie met een bruto vloeroppervlak van circa 7.000 m2. In de plint van het plan worden onder andere een basisschool, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en diverse wijk ondersteunende activiteiten gehuisvest. Op de verdieping worden een gymzaal en 36 appartementen verdeeld over 3 blokken gerealiseerd. Alcedo heeft voor het plan geadviseerd op het gebied van brandveiligheid en geluid.