Het EMC te Rotterdam wordt op grote schaal uitgebreid. Voor aanvang van het werk zijn de adviseurs van Alcedo ingeschakeld om een prognose op te stellen van de te verwachten trillingsniveaus in de omgeving. Het onderzoek richtte zich zowel op het bestaande ziekenhuis als de omliggende gebouwen van derden. Tijdens het uitvoeren van trillingsgevoelige werkzaamheden zijn in het bestaande deel van het ziekenhuis trillingsmetingen uitgevoerd.