In het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai dienen alle provincies de geluidssituatie in beeld te brengen. Alcedo heeft de geluidskartering en de statistische analyses voor de provincie Overijssel en de gemeente Amersfoort verzorgd.

In vervolg op het karteringsonderzoek wordt ook het actieplan opgesteld. In dit actieplan wordt aangegeven op welke wijze met de geluidsbelaste locaties wordt omgegaan. Belangrijke aspecten daarbij zijn de mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn.