De gemeente Lochem heeft een deel van een industrieterrein getransformeerd naar een woon-werklocatie. Daardoor worden hinderveroorzakende bedrijven gemengd met gevoelige bestemmingen. Alcedo heeft middels een milieuplanologisch onderzoek de mogelijkheden en de knelpunten in beeld gebracht en vertaald naar bestemmingsplanteksten. Aangezien het een gezoneerd industrieterrein betreft is tevens een plan opgesteld waarmee de dezonering in goede banen wordt geleid.