Het station Amsterdam Centraal staat op een eiland, het Stationseiland dat dagelijks door 250.000 reizigers wordt bezocht. Het is daarmee één van de belangrijkste en grootste overstapstations van Nederland. Met de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de IJtram zal het aantal overstapmogelijkheden nog verder toenemen, zodat het aantal reizigers dan stijgt naar 300.000 per dag. Voor het Stationseiland is het van belang dat ruimte wordt gegeven om deze groei mogelijk te maken. Een ingrijpende verbouwing van station Amsterdam Centraal en het aangrenzende gebied heeft gezorgd voor een aantrekkelijk en efficiënt overstappunt, zorgvuldig ingepast in de omgeving.

Met een risicoanalyse bracht Alcedo de risico’s van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving in beeld. Vervolgens zijn de trillingen en het bouwlawaai gemonitord.