Door Heijmans wordt de herontwikkeling van het Stadskantoor aan het Rodezand uitgevoerd. Het karakteristieke L-vormige gedeelte (monument) uit de jaren ‘50 blijft hierbij behouden en wordt gerenoveerd. Bij dit binnenstedelijke werk tussen monumentale panden heeft Alcedo geluids- en trillingsprognoses uitgevoerd en de bouwkundige vooropnames gecoördineerd. De geluidsprognoses zijn uitgevoerd in het kader van het Bouwbesluit 2012. Tijdens de funderingswerkzaamheden heeft Alcedo de trillingsmetingen onbemand met circa 25 trillingsmeters uitgevoerd, waarbij de data dagelijks en op afroep aan Heijmans zijn gepresenteerd.