In de wijk Emmerhout te Emmen is een nieuw KindCentrum gerealiseerd met een oppervlakte van ca. 3.500 m2, verdeeld over twee bouwlagen. In het multifunctioneel gebouw worden twee scholen, een kinderopvang, een voorschool en een bibliotheek gehuisvest. Alcedo heeft geadviseerd op het gebied van brandveiligheid, bouwakoestiek en bouwfysica. Belangrijke kernwaarden voor het plan zijn duurzaamheid en flexibiliteit. In de ontwerpfase is door Alcedo een voorstudie verricht om het passief huis certificaat te verkrijgen. Uiteindelijk is een pragmatische weg bewandeld en zoveel mogelijk aangesloten bij de principes van passief bouwen. De EPC sloot op een waarde van 0.22 met een A++++ label.