Alcedo heeft de Belangenvereniging Bathmen ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve geluidsmaatregelen. Innovatieve geluidsmaatregelen die de continue overlast vanwege het verkeer op de A1 moeten verminderen. De maatregelen bestaan uit een slimme stapeling van maatregelen bestaande uit een geluidsreducerend wegdek, verhoogd geplaatste diffractoren in de middenberm, een geluidswal met zonnecollectoren, diffractoren op de geluidswal. Alles wordt fraai landschappelijk ingepast.

Het ontwerp heeft de Gouden Decibel Award gewonnen. De Gouden Decibel is een initiatief van Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder in samenwerking met het Nederlands Akoestisch Genootschap, de Vereniging van Milieuprofessionals en NLingenieurs.