Verpleeghuis Kalorama, gelegen op de stuwwal tussen Berg en Dal en Beek-Ubbergen, heeft plannen voor grootschalige nieuwbouw. Kalorama wil op het reliëfrijke terrein langs de Oude en Nieuwe Holleweg onder meer twee nieuwe appartementencomplexen van meerdere verdiepingen bouwen. Die komen bij het huidige hoofdverpleeggebouw, dat zelf overigens de komende jaren geheel in tact zal blijven.

Een dergelijke ingrijpende operatie kan consequenties hebben. Consequenties voor zowel de omgeving als voor de gebruikers zelf. Daarom heeft Alcedo de milieuplanologische consequenties voor wat betreft bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, veiligheid en milieuzonering in beeld gebracht.