Met een goede verbinding tussen de dorpen in de gemeente Hellendoorn wordt het lokale wegennet ontlast. Deze verbinding loopt zowel door de dorpen zelf als door het buitengebied. De deels te reconstrueren en deels nieuw aan te leggen wegen hebben effecten voor de aspecten geluid en luchtkwaliteit. Deze zijn door Alcedo uitgebreid onderzocht. Vervolgens zijn ook geluidsreducerende maatregelen afgewogen. Tot slot is het geheel gepresenteerd aan de omwonenden.