Het project betreft een verdubbeling van het spoor tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn (van twee naar vier sporen) met een nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en een nieuw spoorviaduct over de Cartesiusweg. Daarnaast is een verlenging van het bestaande spoorviaduct over de Cartesiusweg en een aanpassing van de bestaande spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal onderdeel van het project.

Spraakmakend was het transport van de spoorbrug van de voorbouwlocatie naar de huidige locatie.

Met een risicoanalyse bracht Alcedo de risico’s van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving in beeld. Vervolgens zijn de trillingen en het bouwlawaai gemonitord.