De Uithoflijn wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof. De tram zal naar verwachting in 2020 dagelijks 45.000 mensen tussen Utrecht CS en De Uithof vervoeren. De Uithoflijn levert een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van duurzaam openbaar vervoer. De tramlijn wordt in opdracht van provincie Utrecht en gemeente Utrecht gerealiseerd door projectorganisatie Uithoflijn.

Met een risicoanalyse bracht Alcedo de risico’s van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving in beeld. Vervolgens zijn de trillingen en het bouwlawaai gemonitord.