De bouwwerkzaamheden voor het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal zijn inmiddels afgerond. Over een lengte van 30 kilometer is de doorstroming van het verkeer verbeterd door de aanleg van extra rijstroken, de aanleg van extra spitsstroken en aanpassingen aan op- en afritten naar lokale wegen. Daarnaast is de leefbaarheid met betrekking tot geluid langs de A12 verbeterd doordat (tweelaags) zoab, geluidsschermen en gevelisolatie bij een aantal woningen zijn aangebracht. Aan de hand van opgestelde riscocontouren zijn langs de gehele A12 de bouwkundige vooropnames door Signum Expertise uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van verschillende werkzaamheden, zoals het heien van palen, het trillen van damwandplanken en het verdichten van grond zijn door Alcedo trillingsmetingen uitgevoerd. Tevens zijn er bemande en onbemande geluidsmetingen uitgevoerd.