De sporen in de richting Arnhem en de richting Den Bosch worden uitgebreid met twee sporen (waarvoor kunstwerken verbreed moeten worden), zodat tussen Utrecht CS en Lunetten vier extra sporen ontstaan. Alcedo heeft prognoses en monintoringsplannen opgesteld voor geluid en trillingen. Tijdens de uitvoering zijn onbemande geluids- en trillingsmetingen uitgevoerd.