Tussen de bebouwde kom, het industrieterrein en het sportcomplex van Pannerden is een nieuwe woonwijk voorzien. De bedrijven mogen niet worden belemmerd in hun mogelijkheden, de beschikbare ruimte moet zo goed mogelijk worden benut. Alcedo heeft de milieuplanologische mogelijkheden in beeld gebracht. Daartoe is onder andere een lichthinderonderzoek, een akoestisch onderzoek en een beoordeling van brandveiligheidsaspecten van een naastgelegen bedrijf uitgevoerd.